E-business, e-fulfilment en customer journeyOnderwerpen

  • Ontwikkeling van e-business in brede zin
  • Nationaal/internationaal
  • Deelprocessen binnen E-fulfilment
  • Belang van e-fulfilment voor e-business
  • Logistieke aspecten in de customer journey (offline en online)
  • Case over logistiek in de customer journey (online)
Terug naar opleiding