E-warehousingOnderwerpen

  • Logistieke netwerk ontwikkelingen en effect op warehousing
  • Welk effect heeft dit op magazijninrichting: E-warehousing
  • Op welke processen te focussen bij E-warehousing (VAL, merge, pick/pack, retouren)
  • Beslisfactoren voor optimale pick-/packmethodologie
  • Welke mate van mechanisatie is geschikt voor verschillende volumes/orderprofielen?
  • Welke soorten van mechanisatie kennen we als oplossing binnen E-commerce?
  • Case / opdracht
Terug naar opleiding